• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама продолжаются санитарно-профилактические, дезинфекционные и иные превентивные мероприятия. 
В рамках мер, направленных на предотвращение возможной опасности заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане по приказу Министерства Культуры в учреждениях, находящихся в подчинении Министерства продолжается осуществление санитарно-профилактических, дезинфекционных и иных превентивных работ.
В связи с этим в Международном Центре Мугама осуществляются санитарно-профилактические, дезинфекционные и иные превентивные работы. 6-го марта в Центре была осуществлена первая общая дезинфекционная работа. Кроме этого в целях продолжения санитарно-профилактических, дезинфекционных и иных превентивных работ в Центре ежедневно осуществляется дезинфекционная работа.

18.03.2020