• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

Вечер джаза в Международном Центре Мугама

21-го октября в Международном Центре Мугама в рамках концертов Бакинского международного джаз-фестиваля прошел концерт Юри Хонинга.
Акустический квартет нидерландского саксофониста Юри Хонинга, считающегося одним из лучших европейских саксофонистов стал знаменитым с 90-х годов. Его музыка сочетает джазовое, поп и классическое звучание.
Квартет представил зрителям Бакинского международного джаз-фестиваля композиции с альбома «Желание» (Desire), который вышел в начале 2015 года. Концертная программа запомнилась неповторимым диалогом и синтезом музыкальных языков  джаза, попа и классичесой музыки, в которой квартет исполнил лучшие композиции из своего репертуара.
Бакинская публика с восторгом встретила исполненные квартетом на саксофоне композиции

21.10.2019