• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама состоялся концерт победителей конкурса “I am jazman”.
22-го октября в Международном Центре Мугама прошел гала-вечер и церемония награждения победителей конкурса “I am jazman”, который был проведен в рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля.
На концерте молодые исполнители продемонстрировали свои вокальные возможности. Молодые вокалисты из России, Украины и Азербайджана вместе исполнили композиции всемирно известных мастеров джазовой музыки, а также национальные джазовые композиции.  
На концерте помимо вокальных джазовых импровизаций, были представлены инструментальные импровизации на скрипке, фортепиано, гитаре и др. музыкальных инструментах.
В завершении концерта директор фестиваля Лейла Эфендиева и председатель жюри Рауф Алиев вручили молодым исполнителям джаза дипломы и призы.

22.10.2019