• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Центре мугама представлен прекрасный концерт в рамках  проекта “Yeni nəsil dəvət edir”  

17-го апреля в Международном Центре Мугама была представлена концертная программа с участием студентов кафедры “ Исполнительство на народных музыкальных инструментах” факультета “Музыкальное искусство” Азербайджанского Государственного университета культуры и искусства (АГУК и И).
Вечер прошёл в рамках совместного проекта - “Yeni nəsil dəvət edir” Международного Центра Мугама и Азербайджанского Государственного университета культуры и искусства. 
Концерт начался с исполнения ансамблем народных инструментов АГУКиИ  под  художественным руководством народного артиста Азербайджана, профессора Замига Алиева произведения “Bayatı-Şiraz dəraməti”.
Затем в исполнении студентов университета прозвучали произведения  -  “Ana” - С.Алиевой, “Cahargah rapsodiyası” - Х.Рзаева, “Şuşam laylay” и “Laylay” - В.Адыгёзалова, “Qəzəl” - Дж.Джахангирова, пьеса “Koнцерт” - А.Бабирова,  “Ömrümün istəyi” - С.Керими, “Çinarənin sevinci” - Д.Дадашева, “Радость любви” - Ф.Крейслера,  “Ave Mariya” – А.Пьяцоллы.
В завершение вечера камерным составом ансамбля народных инструментов АГУК и И были исполнены известные произведения  Кара Караева (“Танец страстной девушки”  из балета «Тропою грома»)  и  Васифа Адыгёзалова (“Qərənfil”).  
Концерт завершился продолжительными аплодисментами.
Отмечаем, что в Международном центре мугама  продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.

17.04.2019