• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Центре мугама прошёл концерт “Könül nəğmələri”, посвященный Международному женскому дню 8 марта

В Международном центре мугама состоялся концерт под названием “Könül nəğmələri” с участием студентов факультета «Музыкальное искусство» Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.
На концерте, организованном при совместном участии Центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусства и посвященном Международному женскому дню 8 марта, прозвучали разножанровые произведения  известных азербайджанских композиторов – Зейнала Джаббарзаде, Октая Кязыми, Эмина Сабитоглу, Тофика Кулиева, Эльзы Ибрагимовой, Рауфа Гаджиева и Полада Бюльбюльоглу в исполнении студентов университета под художественным руководством завкафедрой эстрадного искусства, заслуженного учителя республики, доктора философии по искусствоведению, профессора Марьям Бабаевой.

04.03.2019