• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Центре мугама прошёл замечательный концерт, посвященный творчеству выдающегося поэта Наби Хазри

 
 В Международном центре мугама прошёл замечательный концерт, посвященный творчеству народного поэта, публициста, драматурга Наби Хазри.
 
Мероприятие прошло в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио и Центра мугама , осуществляемого при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.
 
На концерте c песнями на слова поэта выступили народные артисты  – Гюльяз Мамедова с песней “Çinar”, Тейюб Асланов с песней “Nar ağacı”, заслуженные артисты – Алмаз Оруджева с песней “Qəlbimdə qaldın”, Закир Алиев - “Təkcə ümid qalsın”, солисты Азербайджанского телевидения и радио – Кямиля Набиева с песней “Naçar gedər”, Забита Алиева - “Güllərim”, Беимханум Велиева - “Mavidir”, Сархан Буньятзаде - “Külək”, Гюнай Имамвердиева с песней  “Mənim ürəyim”
.
Концерт завершился песней “Coş dənizim”  из к/ф “Остров чудес” в совместном исполнении Тейюба Асланова, Закира Алиева и Сархана Буньятзаде.
 
Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева.  
 
Ведущим мероприятия выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.
 
Зрители остались в восторге от концерта, сопроводив его бурными аплодисментами.
 

Следует отметить, что в Международном центре мугама  продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.