• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном центре мугама прошёл блестящий концерт в рамках проекта “Yeni nəsil dəvət edir”.

25-го декабря в Международном Центре Мугама состоялся прекрасный концерт студентов кафедр “Исполнитель на народных музыкальных инструментах” и “Мугамное искусство” факультета “Музыкальное искусство” Азербайджанского Государственного университета культуры и искусства, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.
Данный концерт из песен любимых азербайджанских композиторов прошел в рамках совместного проекта - “Yeni nəsil dəvət edir” Международного Центра Мугама и Азербайджанского Государственного университета культуры и искусства.
На концерте в исполнении студентов Азербайджанского Государственного университета культуры и искусства прозвучали песни Саида Рустамова -“Haralısan”, ”Şer deyilmi”, “Oxu gözəl”, Тофика Кулиева -“Tez gəl”,   Гаджи Ханмамедова -“Gözünə qurban”, ”Üzün mənnən niyə döndü”,  Эмина Сабитоглы -“Sən olmuşam”, ”Bu gecə”, “Dağları duman alanda”, Джахангира Джахангирова -“Zərif gülüşlüm”, Шафиги Ахундовой -“Mehriban olaq”, “Həsrətində”, Рамиза Миришли -“İlk sevgi”, Октая Раджабова -“Sevərsənmi”, Полада Бюльбюльоглы -“Şən Azərbaycan”, Мусы Мирзоева -“Yeni il gəlir” и Эльзы Ибрагимовой -“Mehribanım”.
 
Концерт завершился бурными овациями.