• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама прошёл прекрасный концерт , посвященный творчеству известного тариста и композитора Гаджи Ханмамедова .

4-го декaбря в Международном Центре Мугама состоялся прекрасный концерт, посвященный творчеству известного композитора, народного артиста Гаджи Ханмамедова.
Mероприятие прошло в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио и Центра Мугама, осуществляемого при поддержке Министерства Культуры Азербайджанской Республики.
На концерте с песнями композитора выступили народные артисты – Тейюб Асланов с песней “Salam verdim bir gözələ”, Гюльянаг Мамедова - “Güllü”, Гюльяз Мамедова - “Yaşa könül”, заслуженные артисты – Беимханум Набиева - “Aldatmayaq bir-birimizi”, Закир Алиев - “Gözünə qurban”, солисты Азербайджанского телевидения и радио – Забита Алыева - “Yenə o bağ olaydı”, Сархан Буньятзаде - “Getmə dayan”, Кямиля Набиева с песней “Qurban olduğum”. Последним номером концерта прозвучала песня “Getmə amandır” в совместном исполнении Гюльяз и Гюльянаг Мамедовых и Сархана Буньятзаде .
Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева.
Ведущим концерта выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.
Концерт завершился бурными аплодисментами зрителей.
Напоминаем, что в Международном центре мугама продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного наследия.
7 декабря в 19:00 часов в Центре мугама в рамках совместного проекта “Yeni nəsil dəvət edir” Международного Центра Мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусства состоится концерт под названием "Sarı simin lisanı".