• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном центре мугама cостоялось совместное выступление азербайджанской и беларусской молодёжи.

27-го ноября в Международном центре мугама состоялся совместный концерт творческой молодёжи Азербайджана и Беларуси.
Мероприятие прошло в рамках «Дней беларусской молодёжи в Азербайджане», проводимых согласно совместного плана мероприятий Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики и Министерства образования Республики Беларусь в сфере государственной молодёжной политики в 2018-2019 годах.
Целью проведения «Дней беларусской молодёжи в Азербайджане» является двухстороннее сотрудничество в сфере молодёжной политики, развитие международных связей молодёжи. В ходе «дней»  был проведен «круглый стол» на тему – «Перспективы развития и сотрудничества Азербайджана и Беларуси в сфере молодёжной политики» с участием руководителей молодёжных организаций двух стран, организованы мастер-классы, концерты, экскурсии.
В мероприятиях участвовали сотрудники Министерства образования Республики Беларусь и делегация творческой молодёжжи из неправительственных организаций.
Талантливая творческая молодёжь двух стран, участвовавшая в концерте в Мугамном центре, покорила зрителей своим исполнением и сорвала бурные овации.
27.11.2018