• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама cостоялся инструментальный концерт в рамках фестиваля «Азербайджанские народные песни».

11 октября в Международном Центре Мугама cостоялся  концерт в рамках  фестиваля «Азербайджанские народные песни», проводимого  каналом «Mədəniyyət» Азербайджанского Телевидения и Радио при содействии Международного Центра Мугама.
На концерте народный артист Рамиз Гулиев (тар), Низами Алиев (фортепиано), Лейла Алиева (фортепиано) и Сеймур Гасанов (гармонь) исполнили народные песни в новой аранжировке.
Концерт  очень понравился зрителям и сопровождался аплодисментами.
Отмечаем, что продолжающийся  с 8 октября фестиваль «Азербайджанские народные песни» завершается 12 октября с.г.
На фестивале народные песни представлены в различных жанрах. Они очень тепло и с любовью восприняты зрителями.
 
11.10.2018