• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама cостоялся камерный  концерт в рамках фестиваля «Азербайджанские народные песни».

Вчера в Международном Центре Мугама cостоялся  концерт в рамках  фестиваля «Азербайджанские народные песни», проводимого  каналом «Mədəniyyət» Азербайджанского Телевидения и Радио при содействии Международного Центра Мугама.
 Азербайджанские народные песни исполнили: народный артист Самир Джафаров, заслуженные артисты Анар Шушалы, Илаха Эфендиева, Афаг Аббасова.
Также, азербайджанские народные песни прозвучали на концерте  в исполнении хора Азербайджанского Телевидения и Радио имени Джахангира Джахангирова под управлением Шахлы Гасановой, вокального ансамбля “Sevil” под управлением Рены Талыбовой и Азербайджанской Государственной хоровой капеллы  под управлением главного дирижёра, народной артистки Гюльбаджи Имановой.
Концерт оказался интересным для зрителей и сопровождался аплодисментами.
10.10.2018